کامپیوتری در ژاپن که مانتو زنانه با مدل اسپرت می دوزد!!

ابزارهای خاصی وجود دارد که خیاط یا خیاط برای اندازه گیری به آنها نیاز دارند.

متداول ترین ابزاری که طراحان مانتو زنانه اسپرت استفاده می کنند، گچ خیاط، مداد خیاط، معیار پارچه، متر نوار یا خط کش است.

فرآیند اندازه گیری و تنظیم الگوها با طراحی بدنه شروع می شود. از سینه، کمر و باسن شروع می شود. الگویی ترسیم می شود که تمام این نکات را در بر می گیرد.

در زیر لیستی جامع از تمام اندازه گیری های انجام شده در قسمت جلویی بدن در امتداد تنه آورده شده است.

طول شانه: طول شانه از خط گردن و در امتداد انتهای شانه اندازه گیری می شود.

گردن: گردن در اطراف قاعده گردن اندازه گیری می شود. اگر لباس یقه لاک پشت باشد، ممکن است گردن به صورت عمودی اندازه گیری شود.

مانتو

نیم تنه بالا: سینه بالا در بالای خط سینه، اطراف بالاتنه و در سطح زیر بغل اندازه گیری می شود.

سینه: برای اندازه گیری سینه، دور پهن ترین نقطه شکل روی تنه، معمولاً در نوک سینه یا روی نوک سینه اندازه گیری کنید.

زیر سینه: برای اندازه گیری زیر سینه، نوار اندازه گیری را دور تنه درست زیر سینه بپیچید.

کمر: دور کمر را در نقطه باریک بین سینه و باسن اندازه بگیرید.

هیپ بالا: برای اندازه گیری قسمت بالای باسن، نوار اندازه گیری را در حدود 3 تا 4 اینچ پایین تر از خط کمر اندازه گیری شده قبلی دور شکم بپیچید.

مچ دست: اندازه نوار را دور مفصل مچ دست بچرخانید.

طول جلو: برای اندازه گیری طول جلو، شمارش را از نقطه ای که خط شانه و خط گردن به هم می رسند شروع کنید. اندازه گیری را از جلوی بدن تا خط کمر به سمت پایین بکشید و از بالای نوک پستان عبور کنید.

دوسر بازو: برای اندازه گیری عضله دوسر بازو، نوار اندازه گیری را دور بازو بپیچید.

طول بازو: اندازه گیری طول بازو نیاز دارد که یکی از انتهای شانه شروع شود و مستقیماً به مچ برسد. به یاد داشته باشید، آرنج باید کمی خم شود تا به لباس تسلیم شود.

آرنج: نوار اندازه گیری را دور مفصل آرنج بکشید.

باسن: برای اندازه گیری باسن، از پهن ترین قسمت باسن شروع کنید و دور بدن حلقه بزنید.

دور کمر تا باسن: برای اندازه‌گیری از دور کمر تا باسن نیاز است که اندازه‌گیری نوار در امتداد کنار بدن، از هسته واقعی تا کل باسن شروع شود.