نوشایه با اسانس گل محمدی خشک در هند تولید شد!!!

ما این نظریه را داریم که گل محمدی برای ایجاد ریشه های قوی، شاخ و برگ و گل های قوی به هر سه عنصر اساسی (نیتروژن N- فسفر P- پتاسیم K) نیاز دارد.

بنابراین در بسیاری از موارد از کود متعادل N-P-K 10-10-10 استفاده می شود.

در مرحله کاشت باید مراقب بود که کود نیتروژن در چاله کاشت مخلوط نشود، در غیر این صورت باعث سوختن ریشه گل های محمدی جوان می شود.

این نکته که گل محمدی خشک ۱۴۰۱ مرغوب ترین کالاست قابل اهمیت است!!

بسیاری از باغبانانی که گل محمدی را در حیاط خلوت می کارند، از کود آهسته رهش (4 تا 6 ماهگی) استفاده می کنند و معمولاً در بهار استفاده می شود.

باغبان های دیگر 4 تا 5 پوست موز را در مخلوط کن ریخته و آنها را خرد می کنند.

پس از افزودن آب برای تامین پتاسیم گیاهان جوان، مخلوط کود مایع خود را بسازید.

گل

با این حال، این اقدامات استاندارد هستند و نباید بدون انجام تحقیقات میدانی دنبال شوند.

هر رشته ای متفاوت است و نیازهای متفاوتی دارد.

قبل از اعمال هر روش کوددهی، بررسی مواد مغذی و pH خاک بسیار مهم است.

تجزیه و تحلیل برگ نیز برای تشخیص و اصلاح کمبودهای تغذیه ای بسیار مهم است.

زمان مناسب برای برداشت گل محمدی تا حد زیادی به تنوع آن بستگی دارد.

در بیشتر موارد، گل‌ها در زمانی که هنوز جوانه هستند، زود برداشت می‌شوند؛ اما در برخی از گونه‌ها، باغبان‌ها قبل از برداشت صبر می‌کنند تا گل‌ها شکوفا شوند.

برداشت در اوایل صبح یا عصر و به صورت دستی با استفاده از قیچی مخصوص انجام می شود.

تولیدکنندگان ساقه‌های گل را درست بالای اولین گره برگ می‌برند که از نقطه‌ای که ساقه گل بیرون می‌آید اندازه‌گیری می‌شود.

اگر صبر کنید تا گل ها باز شوند، باغبان تمام ساقه را از نقطه جوانه زدن خارج می کند.

شته ها عمدتاً در فصل بهار روی شاخه ها و برگ ها ظاهر می شوند و از برگ ها تغذیه می کنند و باعث ایجاد لکه های کلر می شوند. هنگامی که شته ها خود را در پوشش گیاهی یک گیاه مستقر کردند، مدیریت پیچیده تر می شود.

از آنجایی که ایمنی آفات در برابر حشره کش ها به سرعت توسعه می یابد، بهترین راه برای کنترل آفات از طریق مدیریت بیولوژیکی است.

درمان های شیمیایی فقط باید در صورت شدید بودن مشکل و فقط تحت نظارت یک متخصص کشاورزی مجاز محلی استفاده شود.