مغز بادام برای لاغری از سکته مغزی جلوگیری می کند

لازم است بدانید مغز بادام برای لاغری کشت‌شده‌ترین آجیل در جهان است که تولید سالانه آن بیش از 3 میلیون تن است.

بیشتر تولیدات جهان در سه منطقه متمرکز شده است که شامل کالیفرنیا، حوزه مدیترانه و خاورمیانه است، اگرچه کشت بادام در نیمکره جنوبی، در کشورهایی مانند استرالیا یا شیلی نیز در حال افزایش است.

مشخص شده است که مصرف مغز بادام برای لاغری با بسیاری از فواید سلامتی  به ویژه با کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است، اما همچنین با اثرات آن بر سایر آسیب شناسی ها، مانند فشار خون بالا، دیابت شیرین یا سندرم متابولیک مرتبط است.

این فعالیت‌ها عموماً به بخش لیپیدی نسبت داده می‌شوند، جایی که مشخصات اسیدهای چرب نقش غالب دارد، اما ترکیبات جزئی مانند پلی فنل‌ها و فیتواسترول‌ها نیز ممکن است دخیل باشند.

مغز

علاوه بر این، مطالعات اخیر اثر سایر ترکیبات غذایی مانند فیبر را بر روی میکروبیوتای روده یا ظرفیت آنتی اکسیدانی بخش پروتئین  مورد بررسی قرار داده است.

از نظر گیاه شناسی، مغز بادام درختی دروپه است. از تکامل دیواره های تخمدان تشکیل می شود که به پریکارپ (بدنه) تبدیل می شود، یک لایه بیرونی که توسط یک بافت خمیری و بسیار فیبری تشکیل شده است که می تواند به اگزوکارپ (نازک و بلوغ) و مزوکارپ (مزوکارپ) تقسیم شود.

و یک لایه داخلی lignified که یک پوشش سنگین تا کمتر سنگین ایجاد می کند، اندوکارپ (پوسته). در زمان بلوغ، مزوکارپ پالپی خشک می شود و توسط بخیه شکمی باز می شود و اندوکارپ lignified آزاد می شود.

دانه، که هسته خوراکی و بخش تجاری آجیل را تشکیل می دهد، قسمت داخلی را که توسط اندوکارپ احاطه شده است، اشغال می کند. هسته حاوی جنینی است که توسط غده ها پوشانده شده است.

مغز بادام یک غذای غنی از پروتئین است (کسری دوم از نظر اهمیت بعد از کسر لیپیدی)، اما محتوای آن بسته به رقم، شرایط آب و هوایی و منطقه کشت متفاوت است.

محتوای پروتئین نمونه های مغز بادام با منشأهای مختلف موجود در مقالات منتشر شده مربوطه را نشان می دهد.
کربوهیدرات های مغز بادام قندهای محلول، نشاسته و سایر پلی ساکاریدها مانند سلولزها و همی سلولزها هستند که غیرقابل هضم هستند، اما اثرات فیزیکی در دستگاه روده با فوایدی برای سلامت انسان دارند.