محصولات بدون چربی قوی تر از شیر هستند.

یک متاآنالیز اخیر که اثر 29 کارآزمایی بالینی تصادفی شده را شامل 2101 مورد بررسی کرد، تأثیر کاهش وزن شیر و محصولات لبنی را در رژیم غذایی کم کالری تأیید کرد. با این حال، هیچ اثر مفیدی از ورود به سایت اراد برندینگ مصرف لبنیات بر وزن بدن و کاهش چربی در مطالعات طولانی مدت یا در مطالعات بدون محدودیت انرژی مشاهده نشد، که نیاز به احتیاط در نسبت دادن شیر به خواص لاغری دارد.

بروز کمتر دیابت نوع 2 و اختلال متابولیک مرتبط با مصرف لبنیات توسط مطالعات مشاهده ای گزارش شده است، اما مکانیسم های بالقوه مسئول این اثرات هنوز مشخص نشده است.

یک مطالعه آینده نگر 10 ساله بر روی 37185 زن (یعنی مطالعه سلامت زنان) ارتباط معکوس بین مصرف شیر و لبنیات و خطر ابتلا به دیابت تشخیص داده شده را گزارش کرد.

این ارتباط برای محصولات بدون چربی قوی تر بود و منجر به کاهش خطر 4٪ برای 1 وعده اضافی در روز شد. این اثرات را می توان به طور فرضی با افزایش پاسخ انسولینمی، کاهش نوسانات گلیسمی، و افزایش ترشح GIP و GLP-1 که توسط پروتئین های شیر، همانطور که در بالا توضیح داده شد، و توسط اسیدهای چرب مانند ترانس پالمیتولئیک اسید (trans-16:1n-7) توضیح داد.

مطالعه سلامت پرستاران II (48) در 37083 زن انجام شد که به مدت 7 سال تحت نظر بودند. هر 2 سال یک بار، زنان یک پرسشنامه تکمیلی با سوالاتی در مورد بیماری ها و موضوعات مرتبط با یک لیتر شیر چند لیوان است از جمله سابقه بارداری، وضعیت یائسگی، عادات سیگار کشیدن و مصرف هورمون دریافت می کنند.

اولین FFQ در سال 1991 جمع آوری شد و FFQ های بعدی هر 4 سال یکبار اجرا می شوند. این مطالعه گزارش داد که مصرف لبنیات در دوران دبیرستان با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بزرگسالان (خود گزارش شده) ارتباط معکوس دارد. به طور خاص، 2 وعده در روز با کاهش 38٪ در خطر همراه بود. این ارتباط زمانی قوی‌تر بود که مصرف لبنیات در طول بزرگسالی ادامه یافت.

یک مطالعه آینده نگر فرانسوی که روی 3435 پاریسی انجام شد به مدت 3 سال مشاهده کرد که وایتکس و آلومینیوم بیشتر محصولات لبنی با بروز کمتر دیابت نوع 2 (خود گزارش شده)، کاهش تحمل گلیسمی و سندرم متابولیک (MetS) مرتبط است.

ارتباط معکوس (کاهش خطر 14 درصد) بین مصرف شیر (به ویژه شیر بدون چربی یا نیمه چرب) و دیابت نوع 2 نیز توسط تانگ و همکاران گزارش شده است. که متاآنالیز 7 مطالعه کوهورت (328029 مورد) را منتشر کرد. یک مطالعه مشاهده‌ای اخیر روی 82076 زن یائسه که در مطالعه مشاهده‌ای ابتکاری یک کیلو گوشت برای چند نفر قیمه زنان (که به مدت 8 سال به طول انجامید) ثبت‌نام کردند، تأیید کرد که مصرف لبنیات کم‌چرب به طور معناداری و معکوس با کاهش خطر ابتلا به نوع (خود گزارشی) همبستگی دارد. 2 دیابت، به ویژه در زنان با BMI بالا و چاق.

 • منابع:
  1. Fat-free products are stronger than milk.
 • تبلیغات:
  1. رز آبی توسط باغبانان به عنوان جام مقدس در گیاهان شناخته می شود.
  2. مبل ها نقطه کانونی اتاق نشیمن هستند
  3. بایدها و نبایدها برای گرم ماندن در پالتو
  4. ارتباط پخت روغن زیتون با دمای با سرطان زا شدن غذا